13. januar, 2018

Ponudba predavanj

Vzhodne filozofije, new age in krščanstvo

 • Čakre in krščanstvo

Kaj so čakre? Kako jih razumemo in kako gledajo nanje na Vzhodu in Zahodu? Je kakšna razlika med tem? So čakre energetske točke v telesu, skozi katere teče/-jo energija/-e, ki naj bi človeku prinašala/-e notranje ravnovesje, boljše počutje, mir in zdravje ali kaj drugega? Od kod izvirajo in kakšen je njihov namen? Katera antropologija (pogled na človeka) stoji za njimi? Kako gleda nanje Jezus, krščanstvo? O vsem tem in še več spregovorimo na predavanju.

 • Joga in krščanstvo

Joga je na Zahodu ena najpopularnejših tehnik za sproščanje, iskanje miru, boljšega počutja in celostnega zdravja. Kaj je joga v svojem izvoru in kakšen je njen namen? Je joga na Zahodu enaka jogi na Vzhodu (Indiji)? Kateri so njeni cilji? Kaj so asane (telesni položaji), pranayama (dihalne vaje), mantra in kakšen je njihov cilj? Ali je joga (ne)sprejemljiva za kristjana? Ali so jogijski položaji lahko ločeni od filozofije joge? So (ne)sprejemljivi za kristjana? Na ta in podobna vprašanja bomo na predavanju dobili odgovor.

 • New age in krščanstvo

Kaj je new age? Kako gleda na svet, Boga, Jezusa, Svetega Duha, človeka, institucijo, resnico, angele, greh, odrešenje …? Kaj ponuja sodobnemu človeku? New age je duhovnost, ki je na Zahodu že nekaj desetletij zelo popularna. Je kakšna razlika med njo in naukom Jezusa Kristusa? V čem se krščanstvo in new age temeljno razlikujeta?

 • Meditacija (vzhodna in zahodna) in krščanstvo

Meditacija je beseda oz. pojem, ki je poleg joge na področju duhovnosti zelo popularen/-na na Zahodu. Mnogi kristjani ne vedo, da imamo meditacijo tudi znotraj krščanstva. Kaj je meditacija na Vzhodu in kaj na Zahodu? Sta med seboj združljivi? Sta si v čem podobni? Se v čem razlikujeta? Omejili se bomo na tradicionalne indijske meditacije, predvsem hindujsko, zen in novejšo transcendentalno, ob tem pa spoznavali še krščansko.

 • Reiki in krščanstvo

Reiki je ena najpopularnejših tehnik zdravljenja na Zahodu, zato si zasluži posebno mesto pri proučevanju s krščanskega svetonazora. Kaj je reiki terapija in kakšen je njen cilj? Ali je sprejemljiva in združljiva z Jezusovim naukom? Zaradi razširjenosti in priljubljenosti na Zahodu (tako tudi med kristjani) sta hrvaška in ameriška škofovska konferenca javno izrazili mnenje o njej.

Krščanstvo in alternativna medicina

 • Alternativna medicina in krščanstvo

Z gotovostjo smemo reči, da je skupni imenovalec alternativnih metod zdravljenja celosten (holističen) pristop k pacientu. Mnoge alternativne metode zdravljenja trdijo, da lahko v človeku ozdravijo tudi/celo duha, s čimer vstopajo na področje religije in tako prihajajo v konflikt z monoteističnimi religijami. Pogled na človeka znotraj alternativne medicine se razlikuje od zahodnega. Ali morejo alternativne metode zdravljenja resnično celostno ozdraviti človeka? Kako gledata krščanstvo in konvencionalna medicina na alternativno (new age) medicino? Ali obstaja kakšen kriterij, ki pomaga kristjanu pri prepoznavanju, katera alternativna metoda zdravljenja je zanj (ne)sprejemljiva?

 • Tradicionalna kitajska medicina, akupunktura, akupresura in krščanstvo

Na čem sloni kitajska medicina? Katera so njena temeljna prepričanja? Akupunktura in akupresura sta najbolj znani metodi zdravljenja znotraj kitajske medicine na Zahodu. Zdravljenje z akupunkturo temelji na zabadanju igel na določene t. i. akutočke v človeškem telesu in omogoča ponovni pretok zaustavljene/blokirane energije či. Zdravljenje z akupresuro je podobno, le da namesto igel uporabljajo pritiskanje s pestmi, prsti, komolci. Kaj je pravzaprav energija či in kakšen je njen namen? Kaj pravijo objektivne raziskave o obeh metodah zdravljenja? Je kitajska medicina zares (ne)učinkovita s stališča verodostojnih znanstvenih raziskav? Je (ne)sprejemljiva za kristjana? Sta akupunktura in akupresura sprejemljivi za kristjana?

 • Homeopatija, bioenergija, ajurveda in krščanstvo

Homeopatija je ena najbolj razvpitih in najpopularnejših alternativnih metod zdravljenja na Zahodu. Kaj je homeopatija, kakšni sta njeno ozadje in namen? Po kateri/-ih metodi/-ah naj bi človeka zdravila? V kakšnem odnosu je do Jezusa, krščanstva? Bioenergija spada pod t. i. »energetske medicine« kot npr. reiki itd. Od kod izvira in kaj je njen namen? Kako nanjo gledata znanost in krščanstvo?

Ajurveda je starodavna indijska metoda zdravljenja. Kaj je njeno ozadje, katere metode in pripomočke uporablja za zdravljenje? V kakšnem odnosu je do Jezusa Kristusa?

Krščanstvo in zdravje

(predavanja za duhovno in osebnostno rast, poglobitev in spoznanja bogastva vere)

 • Duhovno zdravje in krščanstvo (1. in 2. del)

Kaj je duhovno zdravje? Kako in kje ga lahko prejmem oz. dosežem? Kdo ali kaj mi ga lahko dà? Obstaja kakšen »recept« za doseganje duhovnega zdravja? Kaj moram storiti oz. k čemu sem povabljen, da bi ga lahko dosegel/-al? Človek je duh, duša in telo. Prepogosto iščemo samo duševno in telesno zdravje, duhovno pa zanemarjamo. Ne zavedamo se, da je duhovno zdravje za človeka temeljno in vedno prinaša spremembo, pogosto celo ozdravljenje, tudi na duševni in telesni ravni. Vsak izmed nas si želi zdravja, posebej miru v srcu, glavi in znotraj telesa. Duhovno zdravje je pot do tega. Sveto pismo razkriva recept, kako priti do duhovnega zdravja, najpomembnejšega in temeljnega za človeka.

 • Duševno zdravje in krščanstvo (1. in 2. del)

O duševnem zdravju je veliko govora. Z njim se profesionalno ukvarjata psihiatrija in psihoterapija. Slednja na najrazličnejše načine oz. metode. Kaj pravzaprav je duševno zdravje in kako lahko pridem do Njega? Kaj pravi o njem Sveto pismo? Kakšne nasvete, spodbude mi ponuja za doseganje duševnega zdravja? V Svetem pismu je kopico modrih nasvetov, misli in spodbud, ki mi odkrivajo pot do doseganja želenega notranjega miru in zdravja v duši.

 • Zdravje in Sveto pismo

Sveto pismo razodeva prvotni Božji načrt za človeka. V Edenskem vrtu, kjer sta prebivala naša prastarša Adam in Eva, ni bilo trpljenja, bolečine, smrti. Kako je potem prišlo do trpljenja, bolezni, smrti? Človek se od vekomaj sprašuje od kod trpljenje, bolezen, smrt? Človeku se vsakršno trpljenje in bolezen upirata, saj čuti v sebi, da oba nasprotujeta njegovim močnim hrepenenjem – po vitalnosti, zadovoljstvu, zdravju, miru, sreči, polnosti življenja. Odkod torej bolezen oz. trpljenje in kako Sveto pismo gleda nanj? Sveto pismo govori o več oblikah trpljenja. Kako gleda na človekove bolečine, bolezen in zdravje, kako razodeva Zdravnika, ki zdravi na najrazličnejše načine?

 • Zdravje in molitev (1. in 2. del)

Človek trpi od nekdaj. Vse od izgona iz raja trpi, in to na številne načine. V Svetem pismu najdemo ogromno primerov trpljenja Božjega naroda Izraela in kako je v tej bolečini »vpil h Gospodu« (prim. Ps 107). Psalmisti so odlični učitelji, kako moliti v stiski, trpljenju. Ob njih so tukaj še preroki. Ljudje hrepenimo po tem, da bi nas Bog uslišal, nas reševal trpljenja, bolezni, toda večkrat ne vemo, kako in za kaj moliti. Želimo si »recepta« za učinkovitejšo molitev, da bi bili uslišani. Sveto pismo nosi v sebi veliko nasvetov, primerov, iz katerih se lahko (na)učimo, kako pristopati in moliti k Bogu. Jezus nas na več mestih jasno uči, kako in za kaj moliti. Nekateri molitveni pristopi so očitno Bogu »bližji«, saj lahko iz posameznih primerov razberemo, da so bili ljudje hitreje uslišani, in tudi Jezus jih večkrat poudarja. Preko svetopisemskih primerov trpečih ljudi se bomo učili pristopati k Bogu, ki vedno usliši svoje otroke. Pogosto sicer ne takoj kot si želimo, ampak »ob svojem času« (prim. Ps 1,3), pogosto ne na načine, ki si jih želimo oz. pričakujemo, ampak na načine, ki so za posameznika v danem trenutku najboljši in najkoristnejši s perspektive večnosti. Kajti Bog se ne igra s človekom in mu želi dati najboljše možno. Tega človek dostikrat vsaj v začetku ne vidi in ne doume, pa vendar nas Bog vabi, naj mu zaupamo, »hodimo v veri (zaupanju) in ne v gledanju« (prim. 2 Kor 5,7).

 • Zdravje in zakramenti

Zakramenti so vidna znamenja nevidne Božje milosti. Kaj to pravzaprav pomeni? Po zakramentih se srečujemo z Bogom, ki vstopa v naše življenje in ozdravlja našo padlo naravo. Po zakramentih se nas Bog dotika. Zakramenti so pogosto tema, ki jo pri našem oznanjevanju zapostavljamo ali pa nehote predstavimo z vzvišenimi, nerazumljivimi, preveč »teološkimi« besedami, ki jih ljudje ne razumejo in zato ne vedo, kaj z njimi pravzaprav početi. V njih ne vidijo nobene koristi. Oznanjevalci pogosto pozabljamo na njihovo bistvo, ki je v posredovanju Božje odrešenjske moči, ki deluje po njih. Mnogi katoličani ne poznamo njihovega namena, pomena in učinkov. Znotraj njih pa se skriva pravo bogastvo oz. zaklad. Ker so studenci odrešenja, bomo spoznavali, kako lahko iz njih črpamo svežo, čisto vodo – milost, ki nas želi dvigati, ozdravljati, prenavljati.