Predavanja na Viču (Antonov dom)

 

23. april ob 20.00

Duhovno zdravje in Jezus (Prostovoljni prispevki za kritje stroškov)

Kaj je duhovno zdravje? Kako in kje ga lahko prejmem oz. dosežem? Kdo ali kaj mi ga lahko dà? Obstaja kakšen »recept« za doseganje duhovnega zdravja? Kaj moram storiti oz. k čemu sem povabljen, da bi ga lahko dosegel/-al? Človek je duh, duša in telo. Prepogosto iščemo samo duševno in telesno zdravje, duhovno pa zanemarjamo. Ne zavedamo se, da je duhovno zdravje za človeka temeljno in vedno prinaša spremembo, pogosto celo ozdravljenje, tudi na duševni in telesni ravni. Vsak izmed nas si želi zdravja, posebej miru v srcu, glavi in znotraj telesa. Duhovno zdravje je pot do tega. Sveto pismo razkriva recept, kako priti do duhovnega zdravja, najpomembnejšega in temeljnega za človeka.

 

7. maj ob 20.00

Duševno zdravje in Jezus (Prostovoljni prispevki za kritje stroškov)

O duševnem zdravju je veliko govora. Z njim se profesionalno ukvarjata psihiatrija in psihoterapija. Slednja na najrazličnejše načine oz. metode. Kaj pravzaprav je duševno zdravje in kako lahko pridem do Njega? Kaj pravi o njem Sveto pismo? Kakšne nasvete, spodbude mi ponuja za doseganje duševnega zdravja? V Svetem pismu je kopico modrih nasvetov, misli in spodbud, ki mi odkrivajo pot do doseganja željenega notranjega miru in zdravja v duši.

 

21. maj ob 20.00

Zdravje in Sveto pismo (Prostovoljni prispevki za kritje stroškov)

Sveto pismo razodeva prvotni Božji načrt za človeka. V Edenskem vrtu, kjer sta prebivala naša prastarša Adam in Eva, ni bilo trpljenja, bolečine, smrti. Kako je potem prišlo do trpljenja, bolezni, smrti? Človek se od vekomaj sprašuje od kod trpljenje, bolezen, smrt? Človeku se vsakršno trpljenje in bolezen upirata, saj čuti v sebi, da oba nasprotujeta njegovim močnim hrepenenjem – po vitalnosti, zadovoljstvu, zdravju, miru, sreči, polnosti življenja. Odkod torej bolezen oz. trpljenje in kako Sveto pismo gleda nanj? Sveto pismo govori o več oblikah trpljenja. Kako gleda na človekove bolečine, bolezen in zdravje, kako razodeva Zdravnika, ki zdravi na najrazličnejše načine?